Wednesday, July 17, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ထုၵ်ႇယႃႉလၢႆတီႈ

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပူၵ်းပၢႆႉ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် လၢႆလၢႆတီႈ။

Image: SNDP မူႇၸေႊ/ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပူၵ်းပၢႆႉ ႁႃသဵင် ဝႆႉ 50 တီႈ ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးယႃႉလႅဝ် ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး (မၢၼ်ႈႁႆး)  တင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်(မၢၼ်ႈတႃႈလူင်)။ ၺႃးယႃႉလႅဝ် ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မႃးပူၵ်းပၢႆႉၶိုၼ်း၊ သမ်ႉၺႃးယႃႉၵွႆႇထႅင်ႈၵမ်းသွင် တင်းသွင်တီႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ/ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈယႃႉပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးမေးယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ယႃႉထႅင်ႈပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၶႃႈ။ တင်း သွင်တီႈသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇဢဝ်ဢမူႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မူၼ်ႉမေးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႆႉ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ ၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 10 လၵ်းပၢႆ ၊ မၢၼ်ႈႁႆးသမ်ႉ မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သႅင် တူၵ်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈၵၢင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တင်း ၼမ်ႉၶမ်း။

Image: SNDP မူႇၸေႊ/ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ(ဝၢၼ်ႈ) ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း ဢမ်ႇႁူႉ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁဵတ်း၊  ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈႁဝ်းၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးၶဝ် ၶႂ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းတႄႉ ၶဝ်လူဝ်ႇ သူင်ႇၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉတူၺ်းၵူၺ်း ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႄႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1၊ ၼၢင်းႁၢၼ်ၼူႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လႄႈ ၼၢင်းငူၺ်ႇငူၺ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ) ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၶဝ်ႈၶႅင်ႈ တင်းမူတ်း 108 တီႈၼင်ႈ။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 10 တီႈ ၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 32 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 64 တီႈၼင်ႈ၊ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  2 တီႈၼင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း