Saturday, July 13, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။

- Subscription -

လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (လိုဝ်ႈ) တေဢွၼ် ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းသေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းဝႃႈ -“တေဢုပ်ႇသင်ၵၼ်ၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ။ ဝၢႆးႁူပ်ႉၵၼ်   ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ၊ ယူႇတီႇလုင်းႁဝ်းၶဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ယူႇၵၢင် ၸွႆႈၵၢႆႇပၼ်ၵူၺ်း” –  ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးသွင်သီႇ ဢိၵ်ႇ သႅၼ်းၽူႈၼမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်း။

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC တေလႆႈ ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း 21/3/2018 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႁူပ်ႉသႅၼ်းၽူႈၼမ်း SSPP/SSA ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2018 ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ငဝ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ႁူပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ် ဝႃႉUWSA  တင်း ၶၢင် KIA ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း မိူင်းလႃး၊ ၸုမ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၸုမ်းလွႆ တင်း ၸုမ်း ရၶႅင်ႇ ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ၸုမ်း။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၊ ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇတႃႇႁႂ်ႈတင်းမူတ်း လႆႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း