Wednesday, April 24, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

Must read

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်ဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo SSPP-ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၷျႅတ်ႉၾၢႆႊတႃႊ သႅၼ်း ဝၢႆႊဢေႊၶေႊ 130 ဢၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ 24/01/2023

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူ့လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မွၵ်ႈ 11 မူင်း 50 ၼၼ့်ဢေႃႈ မႃးပၼ်ႇမွၵ်ႈ 2 ႁွပ်ႈၼႆ့ဢေႃႈ။လမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်မႃးပၼ်ႇတူၺ်းသင် ၵွပ်ႈသင်ၼႆတႄ့ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးပွၵ်ႈတေမႃးတႄ့ ပေႃးဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇသင်  သေမႃးပၼ်ႇတႄ့ ႁဝ်းတေဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ယဝ်ႉ။   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသင်သေမႃးထႅင်ႈတႄ့ ၺႃးၵိၼ်ၵႂႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ ဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်မႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႇတေႃႇ SSPP/SSA ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး  လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်း ပႃးထႅင်ႈ ။  ယွၼ်ႉသင်လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆ ၾၢႆႇတၢင်း SSPP/SSA လႆႈထၢမ်ၵႂႃႇတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇတွပ်ႇမႃးလႄႈဢမ်ႇပႆႇ လႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo SSPP-ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၷျႅတ်ႉၾၢႆႊတႃႊ သႅၼ်း ဝၢႆႊဢေႊၶေႊ 130 ဢၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ 24/01/2023

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ ၽွင်းၼၼ်ႉဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် – ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇၸေႃႇဢေး၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း