Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ် TNLA တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

ပႃႈၶမ်းဢီႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းသုၵ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆႇတူဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယေး ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၶမ်းဢီႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးသိုၵ်း TNLA တီႉၼၼ်ႉပွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ SSPP ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ပႃႈၶမ်းဢီႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ် ပႃႈၶမ်းဢီႇမႃးထိုင်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းလီငၢမ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း ပႃႈၶမ်းဢီႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မႄႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပွၵ်ႈထိုင်မႃးႁိူၼ်းယေး လီ ငၢမ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ လွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ဢၼ်ႇလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။ ၶဝ်ပွႆႇပၼ်မႃးၶိုၼ်းလီလီၵူၺ်း။ သိုၵ်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၽိတ်းၵူၺ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ် ဢုၵ်ႉၵထ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ  ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်  ႁပ်ႉဢဝ်တူဝ် ပႃႈၶမ်းဢီႇ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းလီငၢမ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်း – လုၵ်ႈယိင်း ပႃႈၶမ်းဢီႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ   SSPP ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၶဝ် ၊ မီးလွင်ႈတၢင်းသင် သမ်ႉတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႆ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ မီး 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂၢင်းလႄႈ – ၼႆဝႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉၵူၼ်းသူင်ယႃႈ-  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လႆႈတီႉဝႆႉၼႆဝႃႇ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ သပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄၶဝ်ဝႃႈ-  ပႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ပႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢႆၽၵ်းသုၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်း – ၼႆ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ပႃႈႁဝ်းၶႃႈသေ ၶဝ်ၵေႃႈပွႆႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႈၶမ်းဢီႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 5 လမ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ် မၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ ၊ ဢမ်ႇဝႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၶွင်ၵိၼ်၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ် ပိုတ်ႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းသွႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇဝႆႉ ၵဵပ်းၵူႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇၵေႃႈ ၵဵပ်းၼမ် ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႈ တီႈတမ်ႇသုၵ်း တေလႆႈသႂၢင်း 2 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇ 3 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း