Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်   

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၸၢႆးၶမ်းၶိူဝ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဵၼ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်း...

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉ ႞

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ မႄႈထဝ်ႈဢိင်ႇ (ၼၢႆးဢိင်ႇ) တီႈလွႆၸူင်ႇငူးလိူမ် (ရင်ကွဲတောင်)  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈႁႆႈယူႇၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပူၼ်ႉမႃး 10 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ယၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 577 ၶမယ 574 တႂ်ႈ ၸၵၶ 7...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး...

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ TNLA တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၽႃပႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သၢမ်မႄႈလုၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမႆႇသွင်ၵူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ပိုတ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢမ်ႇတဵမ် 500

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼမ် လူတ်းယွမ်းလူင်းပဵၼ် ၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2023...

KIA သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

သိုၵ်းၶၢင် KIA သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ လင်ၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပုတ်ႈပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

KIA ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈမၢၼ်ႈ

ထိုင်ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းတူၵ်းလိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တေမီးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 လင် တေပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 1 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် 1 လင်။ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢမ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပွႆႇၼႃးႁၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ -ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးၼမ်။ တႄႇဢဝ် ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img