Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/9/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 577 ၶမယ 574 တႂ်ႈ ၸၵၶ 7 လႄႈ ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ တင်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵၼ်ၶိုၼ်း ဢိတ်းဢွၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးထႅင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မွင်းယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် Mi – 35 (ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း) မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် 68 လၵ်း ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်မီး ၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႇ သႂ်ႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA 3 လုၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-28/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်း TNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင်၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇမေႃႈတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႃးၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵၢင် ၽူႈယိင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ၽူႈယိင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း လွႆသူးတွင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ယူႇတီႈ – SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းႁၢင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း