Sunday, July 14, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ပိုတ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢမ်ႇတဵမ် 500

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼမ် လူတ်းယွမ်းလူင်းပဵၼ် ၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်။

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
Photo by – SHAN/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2023 လႆႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 500 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပၼ် ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယၢမ်ႈမီး ႁဵင်ပၢႆ။ ပီၼႆႉ 500 ၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇတဵမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တေမီးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 လင် တေပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 1 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 1 လင်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢမ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2020 ၽွင်းၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သမ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢမ်ႈပိုတ်ႇ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး။

တွၼ်ႈတႃႇ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ပီၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း တီႈသိုၵ်း ၶၢင် KIA မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2023 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇယူႇသေ တႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈၶူဝ်းသိူဝ်းၽိူၵ်ႇၵူၼ်ၶဵဝ် (ၶူဝ်းလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်း တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်း လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇယႂ်ႇယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းသေ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ၊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ယဝ်ႉ တွၼ်းသေ ဢမ်ႇပႆႇႁၢမ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈယူႇဝႆႉလႄႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA, သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး 20 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼႆႉ လႆႈႁၢမ်း ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 21 ဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇဝၢၼ်ႈတႆးမီး 8 ဝၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – လဝ်ႇၵၢႆး။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း