Thursday, June 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဵၼ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ယိုဝ်ႈၸွႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၾၢႆႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ တီႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ We love Kut Khai ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 4 ပွၵ်ႉ 5 လႄႈ ပွၵ်ႉ 8 ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁူဝ်ၽႅတ်ႈ၊ တီးမ၊ မၢၼ်ႈၵၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇ လႆႈႁူႉၶႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၽႅဝ်တၢင်း တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ၸၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင် တီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်း တၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆ 16 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 6 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း