Monday, May 20, 2024

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ မိူင်းငေႃႉ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵုမ်းလႆႈပႃး ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ထႅင်ႈ လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/12/2023 သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -
သိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ မိူင်းငေႃႉ
Photo by – TNLA/ ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/12/2023 ယူႇတီႈ TNLA လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ၼႆႉ ၸင်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉမ 101 တီႈၼႂ်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – တပ်ႉၶလယ 253 လႄႈ 237 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵုမ်းလႆႈပႃး လုမ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တင်းမူတ်း ၼႂ်းမိူင်းငေႃႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းငေႃႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပဵၼ် တင်းၼမ်လၢႆ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ပၢႆႈၼႆႉ မီးလၢႆဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉၼႆႉ လႆႈပၢႆႈ ဢွၼ်တၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၶဝ် ဢွၼ်တၢင်း။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉသေ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ဝၢႆးမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုပ်ႇလၢမ်းပဵၼ်ၽႅဝ်မိူင်းငေႃႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တင်းၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်း မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈယႃႉၶူဝ်းၶွင်၊ မႆႈၸႂ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈလူင်၊ မၢၼ်ႈၵွင်း၊ တႃႈလူင်၊ ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉယဝ်ႉ ၶဝ်ႁွင်ႉပူႇၵႄႇ၊ ပူႇ ၵၢင်ႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ် ၵမ်ႈလဵဝ်။  

“ငိၼ်းဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၊ ပူႇႁဵင်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ် ၶဝ် ၼႆဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၶႃႈ။ ၶဝ်တေဢုပ်ႇလွင်ႈသင်တႄႉ ပႆႇႁူႉၸွမ်း ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး သင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 4 မူင်း သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်း လႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း