Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်း KIA, PDF ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

Must read

သိုၵ်း KIA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 2 လင်။

ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 276 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ႁိမ်းဝတ်ႉတေႃးယႃႉ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈပႃး PDF သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း KIA လႄႈ PDF သွင်ၸုမ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇထွႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်း KIA တင်း PDF ၶဝ် သိမ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း KIA, PDF တႄႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ႁပ်ႉ တေႃႉသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။  

“ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်း KIA, PDF ၶဝ်တႄႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် လႆႈႁၼ် သိုၵ်း KIA ၶဝ် ဢဝ်ၵႃး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ တေႃႇသူင်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼၼ်ႉ 2 ၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼိုင်ႈၵမ်းလႂ် တၢင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ၵႂႃႇ တဵမ်လမ်းၵႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလွတ်ႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ လူႉၵွႆထႅင်ႈ 2 လင် ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းတွင်းလႄႈ ႁိူၼ်း ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း – ၼၢင်းသူၺ်ႇထေး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်း KIA, PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉမၢၵ်ႇ ၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃးၺႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းၸွၵ်း သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တရူၼ်းသေ မႃးလဵပ်ႈယၢမ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်သီႇမူတ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်း KIA, PDF ၶဝ် တေၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈလၢတ်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ တပ်ႉၵွင် 276 ၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 11 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မွၵ်ႈ 9 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼႆႉ တေမီးလင် ႁိူၼ်း 270 လင်။ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼႆႉ တေၵၢႆႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ – ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ ပၢတ်ႈ – ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉသမ်ႉ တေမီး ဝၢၼ်ႈပျွင်းပႅၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶုၼ်ၶႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း