Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းတေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 30 လၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်း TNLA...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶမ်ဝႆႉႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၽွင်း...

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပတ်းၽဵဝ် ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်း PLA လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10  

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း PLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းသေ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႉ PLA လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024  ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း PLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ လႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇၾႃႉ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇမိူင်း ဢႃယု 4...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသၢင်ႇသၢမ် ဢႃယု 80...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတရူၼ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၸလွပ်ႈ ဝတ်ႉၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လူႉ ၵွႆတင်းလင်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်းထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်ႈၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ/ ယိင်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသေႃႇ၊ မိူင်းပွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသီးလီး ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ  

ၽွင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉတီႈမႆႈ ပၢႆႈၸူးတီႈၵတ်း တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 1 လမ်းလႂ် 350,000 ပျႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ – လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img