Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်းတင်းသွင်ၶွၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပႃႈၼၢင်းမျႃႉတၢၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵႂႃႇတီႇသူၼ်မၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 240 တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းလႆႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉမႃးၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းသူင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵမ်းၵုမ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမိူဝ်းပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸမ်ၵၢတ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃႇလႄႈ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ဢႃယု 31 ပီ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶ ရိတ်ႉယၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလၢင်း တီႈၼႂ်းသူၼ်မၼ်း ၸၢႆး ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းလင် ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိၵ်ႉ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆရူတ်ႉၵႃး/ ထေႃႈ လူမ်ႇၼီႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ် ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၾၢႆႇၼႃႈၵျွင်းၽြႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၾႆးၾႃႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ၶဵင်ႇတီႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

သိုၵ်း SSPP တင်း MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီး လွင်ႈၶဵင်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်း ၵူၼ်း သိုၵ်း SSPP ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝတ်ႉ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတႆး SSPP တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ - ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယူႇၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်း။   တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႅင်ႇလူင်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လင် ၸိူဝ်းၺႃးတၢမ်ႇပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်း လီ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း...

ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းတေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 30 လၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်း TNLA...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶမ်ဝႆႉႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၽွင်း...

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပတ်းၽဵဝ် ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတ...

Latest news

- Advertisement -spot_img