Friday, March 1, 2024

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶမ်ဝႆႉႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၽွင်း တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် တီႈသုမ်းပၢႆႈၽေး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇမူး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉ ပႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၶမ်းလီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် ယူႇ တေမီးပေႃႈမႄႈၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၶႃႈသွင်ၵေႃႉလႄႈ ၶႃႈႁဝ်း မၢၵ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်သေမႃးတူၵ်းႁိမ်းႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၶႃႈ လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈလႄႈ တူဝ်ၶႃႈတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉဢိတ်းဢွတ်း။ လုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈတႄႉ တိူဝ်ႉတီႈၵိင်ႇႁေႉလႄႈ ၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းၸၢႆး ပေႃးလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈ ၸေးဢဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈၼၼ်ႈ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၽႃႇတတ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇၶၢႆႉမႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းၶွပ်ႈၶူဝ်း ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်းၼႆႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇမၼ်းၸၢႆး တီႈၶႅၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ ၊ ၼၢႆးသမ်ႉ တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇလႄႈ ၶႃလူင်၊ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းၶမ်းလီ တိူဝ်ႉၺႃးၵွင်းလင်၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း မၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၶႃလူင်လႄႈ ၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢူႈႁဝ်းမႄႈႁဝ်း လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈၵေႃႉယႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼမ် လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတီႈ ၵျွင်းသႅင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁဝ်းၶႃႈသေ မေႃယႃၶဝ် ယူတ်းယႃပၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၶႃႈၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႆႇလႆႈ တေလႆႈဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်သေ ပေႃးမၼ်းမုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းၼွၵ်ႈဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈဝႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇသေ ၼႄမေႃယႃၶဝ် လၢတ်ႈၼႄႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ”- ၼၢင်း ၶမ်းလီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးယူႇတီႈၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉ။ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး – ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်းလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းလီ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢူၼ် ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ ။

“မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၶႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်းတႄႉ ပၢႆႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ထႅင်ႈတၢင်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းသင်သေဢိတ်းၶႃႈ တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃလုၵ်ႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ ပေႃးဢဝ်ဢွၵ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ မၼ်းတေလူၼ်း ပေႃးမၼ်းၸၢႆးလဵၼ်ႈ ၸွၵ်းဝႅၼ်ၵႂႃႇမႃးၸိုင် ၵူဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈႁူဝ်ၸႂ်မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမၼ်းၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈ တေယႂ်ႇမႃးလႄႈ ၵူဝ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ၼၢင်းၶမ်းလီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇဢွၼ်ႇၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸူးတီႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းၶမ်းလီ မၢႆၾူၼ်း – 09429355886 ၼႆႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း