Thursday, June 20, 2024

ပၢင်ပွႆးၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၾိင်ႈလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၶုၼ်သၢမ်လေႃး – ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-12/2/2024 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင်ႉပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၶုၼ်သၢမ်လေႃး - ဢူးပဵမ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ပွႆးၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီ သူင်ႇထိုင် ပေႃႈ မႄႈၶုၼ်သၢမ်လေႃးလႄႈ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး – ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ – ၼၢင်းဢူးပႅမ်း။ ယုၵ်ႉယွင်ႈလွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်း ဢူးပဵမ်ႇၶဝ် မီးမဵတ်ႉတႃႇလွင်ႈႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်းၼိူဝ်ၵၼ်ယႂ်ႇၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼႄသၢႆသိုပ်ႇၵူၼ်းပၢၼ်ဝၢႆးလင် ယိူင်ႈၸွမ်း။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သိုဝ်ႇသၢၼ်ႁႂ်ႈပိုၼ်း သၢမ်လေႃး – ဢူးပဵမ်ႇ ယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈပီႈၼွင်ႉမႃးၵႃႉမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈတွင်ႉတဵဝ်း မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မိူင်းၼိူဝ်မိူင်းတႂ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆး ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 16 ပီယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင်မႃး ပီၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈယုမ်ႇယမ်ဝႆ့ဝႃႈ ပေႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ့် ၼွၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့် မၢၵ်ႈလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်းၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဢၼ်မေႃလိၵ်ႈၼၢင်းၶမ်းၵူႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ၼၼ့် ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးလူင် လုင်းသုၸိင်ႇၼႃႉလႄႈ ပႃႈၵၢၼ်ႇထၵၢၼ်ႇယူင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း။ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး လႆႈမိူဝ်းၵႃႉမိူဝ်းၶၢႆ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ လႆႈႁၵ့် မႅၼ်ႈၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ထိုင်တီႈၵူပ်ႇၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းသေ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးတႄ့ မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ၊ ပဵၼ်ဝၼ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး – ၼၢင်း ဢူးပဵမ်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉတႆးၵေႃႈလႆႈ ။ ၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇတၢပ်ႈ ယိူင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈထုင်းဝၼ်းတၢင်း ႁၵ်ႉ ၶွင်မိူင်း ဝၼ်းတူၵ်း (ဝၼ်းဝႃႊလဵၼ်ႊထႆႊ) ဢၼ်မႅၼ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 14 ဝၼ်း ၵူႈပီၼၼ်ႉ – ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း