Wednesday, July 24, 2024

တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 40

Must read

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 4 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇ လၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ငဝ်ငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵိၼ်ၽႄၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 40 တီႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းတေႃႇႁူဝ်ဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 1,003 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႇယၵလႄႈ ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ထႅင်ႈ 138 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မီး 1,141 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2023 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်လႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီး 914 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022- 2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇ လ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶ ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်း ပိုၼ်ႉ 35 တိူၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 12,000 တူၼ်။ မိူဝ်ႈပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2021 – 2022 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တင်းမူတ်းမီးသင်ႇၶ ၶဝ်ႈတွပ်ႈ မွၵ်ႈ 9,000 တူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း