Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႉထုၺ်ထႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူႈသဵၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း၊...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးပီႈ ၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ...

ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼမ်

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 - 2025 ၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း တႄႇႁပ်ႉၾၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးသေ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်း ဢၼ်တႆႈဝႆႉတီႈမႆႉပႅၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်းၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉ...

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ – တႃႈၵုင်ႈ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉမႃး ယွၼ့်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်ၼႆ့ ၶိုၼ်းတႄႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပၼ်ၶႂၢင့်ၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ တႄႇၶပ်ႉမၢႆသၢႆၵၢၼ်မိၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီတင်း ၵူၼ်းထုင်ႉပဵင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉဢမ်ႇငိုၼ်းၵႃႈၸရိတ်ႈတၢင်းပွၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးမႃး 4-5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝၢင်းႁိူဝ်း မိၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉလႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ညစျေး) ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊ (စမ်းရွှင် ဟိုတယ်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈ ထုၵ်ႇၶႃပုတ်းၵႂႃႇ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇသူမ်ၵွႆ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းသူၼ်ႁႆႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တင်းသွင်မႄႈလုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်ႁိမ်း သၢပ်ႇဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်းထဵင်ၼႃး ၸွမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img