Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ညစျေး) ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊ (စမ်းရွှင် ဟိုတယ်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈ ထုၵ်ႇၶႃပုတ်းၵႂႃႇ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇသူမ်ၵွႆ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းသူၼ်ႁႆႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တင်းသွင်မႄႈလုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်ႁိမ်း သၢပ်ႇဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်းထဵင်ၼႃး ၸွမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆ ၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၢႆႈမူၵ်းၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇသေ ဢဝ်လူႉတၢႆပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၶၢတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် (ဢွၼ်ႊသီႊ ၵျိၼ်ႊ)။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 56 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈမူၵ်းၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ (လုၵ်းလိၼ်) ယွၼ်ႉၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆသေ...

ၶူဝ်ၼႃးၵွၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယႃႉ ၵွႆ

ၶူဝ်ၼႃးၵွၼ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇသႂ်ႇ လူႉၵွႆႁၵ်းပႅတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၶူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်း ဢၼ်ၵၢႆႇ ၸူးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်ၼႆႉ...

ယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်း ၶွင် KBZ Bank လႄႈ ME Bank ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2024 ယေးငိုၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် - ME Bank) တင်း ၵမ်ႇပေႃးၸ (ကမ္ဘောဇဘဏ် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉဢွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2023 – 2024 ၼႆႉသေ ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်း

ဝၢႆးလင်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃးၸႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ 2 တီႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီး 8000 ပၢႆ ၊ ၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 30 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ10/12/2023 မႃး ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး မီး 20 တီႈပၢႆယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 6 ႁဵင်ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 20...

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း – လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း - လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းတၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img