Wednesday, July 24, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ညစျေး) ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊ (စမ်းရွှင် ဟိုတယ်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင်/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ မီးၵူၼ်းမႃး ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁူႉၸွမ်းတႄႉ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း 8 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁႅင်းသေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင် တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ၽွင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ။

“ဢၼ်မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ် ၶွၼ်ႇၶဝ်ၼႆ တေမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေၵႂႃႇတေမႃးၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉပႃးႁဝ်း ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းရူတ်ႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ တီႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းၼႄငဝ်းတူင်ႉတဵင်းထၢႆႉ ၼၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းသေ မႃးၵိုတ်းဝႆႉ ၼႃႈႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း