Friday, March 1, 2024

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

Must read

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသၢႆမိူင်းလႄႈ ၽူႈငမ်းပၢႆးလိုဝ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်း ဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 97 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 12:22 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သႅင်လႃႈ ၽူႈငမ်း ပၢႆးလိုဝ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 97 ပီ (ဝႃႇသႃ 77 ဝႃႇ) တီႈဝတ်ႉသၢႆမိူင်း (နဂါးနှစ် ကောင်ကျောင်းတိုက်) ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇယူႇလီမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမိူင်းထႆးမႃး လၢႆၵမ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၽူႈၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်မႃးဝႆႉႁွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် တီႈဝတ်ႉသၢႆမိူင်းၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶၢဝ်းၵတ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆလႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်သင်ႇၶတႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၵေႃႈ မီးၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ႁေႃးတြႃးလႄႈ ၼႄတြႃးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃးတႃႇသေႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ ၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ – “ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဝၢင်းၶၼ်ႇထႃႇသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼမ်ႉထမ်းၵႂၢမ်းသွၼ် ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေၵိုတ်း ၸိုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ ”-

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃႈသႅင်လႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵႃႇသတ်းထႃး ဝဵင်းတႃႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်း လႃး ဝႆႉတီႈဝတ်ႉသၢႆမိူင်းသေ တေပူၼ်ႉလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/4/2024 လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း