Sunday, June 16, 2024

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

Must read

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး မီးသွင်ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃး ၸွမ်သႅင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ လူဢၢၼ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (သဝဏ်လွာ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်မႃး မီး သွင်ပီထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ RCSS ၶဝ် တေမႃးၸတ်းတီႈမိူင်းပၼ်ႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၸတ်း။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးၸတ်းယႂ်ႇတႅၼ်းလိူဝ် RCSS ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၶႆႈၼႄလွင်ႈပဵၼ်မႃးပိုၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (သဝဏ်လွာ) ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  တၢင်းၼိူဝ် သူင်ႇလူင်းမႃး။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ ၸဵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းတႆး ၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵၼ်ထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႄတၢင်းၵႃႈၸိူင်း/ ယိူင်းထႅင်ႈ ယူႇတီႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၸၢႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ/ ဢိူင်ႇ ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ မႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈၵႃႈၼႄၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူင်းၼၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်းယၢင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူင်းယၢင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းယၢင်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းပၢႆ လူဢၢၼ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (သဝဏ်လွာ) တီႈႁူင်းႁေႃး ၵၢင်ဝဵင်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းသမ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမွၼ်းၵေး မွၵ်ႇထိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸၢဝ်းဢႃးၶႃႇ ၊ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/1947 ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး (SHAN STATE COUNCIL)၊ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း