Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယႃႈမဝ်းၵမ်

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႇငိုၼ်း 2,500 သႅၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႇငိုၼ်း 2,500 သႅၼ် ႁိမ်းတူဝ်းၵဵတ်ႉ ဢူဝ်ႇရီႇယမ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵႃး Soueast လမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈမႃး ပဵၼ်ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ (ႁွင်ႉ) ထုၼ်းလႃႉ၊ သေႃးမူဝ်းၵျေႃႇသမ်ႉ ၶီႇမႃးၸွမ်း...

ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းထႆး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ  တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၽွင်း ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပွတ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးပီႈ ၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ...

UNODC ဝႃႈ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး

ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ ၶိုၼ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ တီႉလႆႈထိုင် 190 တၼ်ႊၼႆ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်တီႉလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ်သုတ်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ UNODC ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

RCSS တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူင်းႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵတ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 1

ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸုမ်း တေႃႉယႃႈ လူႉတၢႆၼိုင်ႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈဢႆႊသ်ထႅင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈသလႅပ်ႉ ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်...

ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ ဢၼ်ၵိုင်ႇ ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ...

ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီၸမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 လၵ်း   ။ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထိုင်တၢႆ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ  ၵႂႃႇလႄႇႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸွမ်းၵၼ်သေ သူႇ / ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ် ထိုင်တီႈ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ V-8 KTV  ဢၼ်မီးတၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ(သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ)  ၵႂႃႇသူႇ/ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၼုမ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တၢႆ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လိူင်ႇၽႄႈမႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ   ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈႁိမ်းၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2023  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇတီႈႁိမ်း တွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵယၢၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

 ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ(အနိူင်းမဲ့) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ...

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ လိူၼ်လဵဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်၊ ၽၼ်းၵၼ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း၊ မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် ပၼ်ႁႃတင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးထႅင်ႈလွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵမ်းၵမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလိူၼ်လဵဝ် တီႈပွၵ်ႉ 12၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးၸဵမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမဝ်းလူမ်ႉတင်းၼမ်ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ တီႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ7 ၸၼ်ႉ 8 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 2 မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်း၊ မဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းဢၼ်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမဝ်းလူမ်ႉ...

ယႃႈမ လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶိုၼ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၵူႈဝၼ်း  ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆလီ မီးငိုၼ်း 5 ဝၢတ်ႇၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ သူင်ႇၶၢႆၵူႈဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img