Thursday, May 30, 2024

ယႃႈမ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵဵပ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတိ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 65 လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့်  ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

- Subscription -

ၾၢႆႇ  CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ် Feb ဝၼ်းၸၼ် ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ 2600 လၢၼ့်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။

ဝၼ်းၼၼ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ  ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၶၢဝ်ႇသေ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  သူၼ်လဵင့်ဝူဝ်း ဢူးဢႃးၶျႃႇ ၊ တီႈဝၢၼ်ႈပူင်ႇတၢပ်ႈ (ပုံတပ်) ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။

သွၵ်ႈႁႃႁၼ် ၵွင်ႈ 1 လဝ်း လႄႈ ယႃႈမ 100 ၵရႅမ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး ၼၢင်းယိင်း ပႂ့်သူၼ် 2 ၵေႃ့ ။

ဝၢႆးထဵတ်ႈထၢမ်ၶႃသွင်ၵေႃ့ယဝ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈႁႃ ႁိူၼ်း ဢူးဢႃးၶျႃႇ ၼၼ့် သွၵ်ႈႁႃႁၼ်ထႅင်ႈ ယႃႈမ 65 သႅၼ်မဵတ့် ၊ ၵွင်ႈပွတ်း သႅၼ်း 22 – 4 လဝ်း ၊ ၵွင်ႈသႅၼ်း M – 16 ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ ၵွင်ႈယၢဝ်း 1 လဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢင်းၼမ် – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမ ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႇၵိုင်ႇငိုၼ်း မွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃးလူးၵွၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း