Friday, June 14, 2024

ဝႂ် 10 ပီ ၊ပိုၼ်ႉတီႈသုင်ၵေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် 10 ပီ ဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်လႄႈ ဝႂ်ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းထႆးတဵမ်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ။

ၶူဝ်ၾင်ႇမႄႈသၢႆ
Photo by – อยู่ดีกินหวาน/ ၶူဝ်မၢႆ (1) ၾင်ႇမႄႈသၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းယိပ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် 10 ပီ ဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်လႄႈ ဝႂ်ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ မိူၼ်ၵၼ်မူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် 10 ပီ၊ ဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်၊ ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉ တီႈၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း တီႈဢမ်းၽိူဝ်း(လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း) ၵွၼ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ။ ပေႃးလႆႈဝႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ ပေႃးၵႂႃႇတီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈ သဵင်ႈငိုၼ်း တၢင်းၾင်ႇထႆး 100 ဝၢတ်ႇ၊ တၢင်းၾင်ႇမၢၼ်ႈ 300 ဝၢတ်ႇ။ ဢၼ်တီႈလႆႈႁူႉဝႆႉ ၶေႃႈမုလ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼႆ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပိၵ်ႉၶူဝ်ၼႆႉ တေသဵင်ႈတၢင်းၾင်ႇထႆး 20 ဝၢတ်ႇ။ တၢင်းမၢၼ်ႈ 100 ဝၢတ်ႇ။ မီးသုၼ်ႇယူႇ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ် 10 ပီ ၊ ဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်လႄႈ ဝႂ်ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမိူင်း (ၵူၼ်းတူၵ်းႁၢႆ) ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမၢႆမီႈထႆးမီးဝႆႉဝႃႈ – ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ယူႇသဝ်း လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ (100 %) ။လႆႈၶႂၢင်ႉယူႇ သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႂ် ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွင်ႈတီႈဝတ်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် 10 ပီ၊ ပိုၼ်ႉတီႈသုင်လႄႈ ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်တေဢွၵ်ႇတႃႈပၢႆတၢင်း တေၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႆႉသတိၵၼ် ႁႂ်ႈပႃးဝတ်းဝႂ် ၵၼ်ၵႂႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸိူဝ်းမီးဝႂ်သွင်မိူင်း။ မိူၼ် ၼင်ႇ ဝႂ် 10 ပီလႄႈ မၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီဢဝ်ၵႂႃႇၵိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်။ သင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉ သင်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းယိပ်းဝႂ် သွင်မိူင်းၵူႈၵၼ်ၼႆႉၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 1 ပီ တၢမ်ႇငိုၼ်း 50,000 ဝၢတ်ႇ ။ ဢၼ်ၼႆႉတၵ်းလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉႁႅင်းႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ဝၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ (1) ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယႅမ်ႉ (တွင်ႈတဵဝ်း) တၢင်းၾင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ တေၶၢမ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းမႄႈသၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း။ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ယၢဝ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေ လႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် သွင်ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဢမ်ႇမီး တေလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်သေ ဢဝ်ဝႂ်ႁပ်ႉ ႁွင်း တီႈႁူင်းယႃမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 200 ဝၢတ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈ လဵၵ်းၵူၺ်း။ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လႆႈမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ မီး 2,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇပၢႆ။ ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်သမ်ႉ မီး 10 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း