Friday, February 23, 2024

ပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်သမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တၵ်းတေလႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင် ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵူႈၵေႃႉ။

ႁၢင်ႈပိုတ်ႇၶူဝ် မၢႆ (1)
Photo by – สมบัติ คำลือ, Supphasan poomchaiya, TOK/ မိူဝ်ႈၼႆႉ 20/2/2023 ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ တေလႆႈၵႂႃႇၸီးၶူးၼင်သေ ယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆး။ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇထႆးၶဝ် ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသင် မီးတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၼႆႉၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈလဵၵ်းၶီႈ – မႄႈသၢႆ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေမီး 2 ဢွင်ႈတီႈ ၶူဝ်မၢႆ (1) တင်း ၶူဝ်မၢႆ (2) ။ ၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ တႃႇၶူဝ်မၢႆ (2) သမ်ႉ တႃႇတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇၶူဝ်မၢႆ (2) တႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ သူင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉၵူၺ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၶူဝ် မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းထႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်းမၢႆလၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ မႃးသုတ်ႇမုၼ်း လူႇတၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် လူႇတၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။ ၶူဝ်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈဝၼ်း တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တႄႇပိုတ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။

“ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မုင်ႈမွင်း ပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉမႃး ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် မၼ်းတေလီမႃးတႄႉတႄႉ။ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်တေဢမ်ႇၵႃႈၶိုၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၶူဝ်မၢႆ (2) ၸိုင် တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၶွၼ်ႇ ၼမ် တၢင်းၾၢႆႇ မၢၼ်ႈ – ထႆးၼႆႉ လႆႈသႂၢင်းပၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈ သင်ဝႃႈ တေႃႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႈတၢင်းၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉၸိုင် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တေၶႅၼ်း တႄႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈလႆႈသင် သိုဝ်ႉသင်ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ မီး 2,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇပၢႆ။ ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်သမ်ႉ မီး 10 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း