Wednesday, December 6, 2023

ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း

Must read

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တေယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း တႄႇဢဝ်ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉၶမ်ႈၶူဝ်မၢႆ (1)
Photo by – Kengtung City/ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႂ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ်ၶမ်ႈၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇပိုတ်ႇၶူဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 22 ၼႆႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23 ၵႂႃႇ ၶဝ်ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ပိုတ်ႇမိူၼ်ၶိုၼ်းၶၢဝ်း ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 သေ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် လႆၶဝ်ႈတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး 1 ဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဝႂ်ၶမ်ႈၶူဝ် ၾင်ႇတီႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ ယၢဝ်းထိုင်ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈႁဵတ်းဝႂ်ၶမ်ႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ် ပေႃးထိုင်ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶမ်ႈမိူင်းၼႆႉ 1 ၵေႃႉ လႆႈၸုၵ်းပႂ်ႉႁိုင်ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈ မူင်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးသမ်ႉ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇထႆး ႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ ၵိုၼ်းတႄႉ ၵိုၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တီႈၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃးဢၼ်ၵႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၶူဝ်မၢႆ (2) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈတၢင်းၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ တင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉဢဝ်ၶိဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တေသိုဝ်ႉဢဝ်ၶိဝ်းၼၼ်ႉ 1 ၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် 100 ဝၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈႁဵတ်း ဝႂ် တီႈၾင်ႇမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 1,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾင်ႇ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼမ်ႁႅင်း ၸူဝ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆလီ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။

“မိူၼ်ၼင်ႇ KFC ၸွမ်း လူဝ်ႊတတ်ႊ၊ မႄႊၶူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမူတ်း (ၶၢတ်ႇတလၢတ်ႇ) ၼၼ်ႉၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼမ် ဢမ်ႇၼမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ Pizza ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈတၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်းၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၵႂႃႇၸၢႆႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သေ ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽတ်ႉၽဵင်ႇ 1 ၵေႃႉ 1,000 ဝၢတ်ႇၵူၺ်းလႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇၸၢႆႇတၢင်းပုၼ်ႉ။ တၢင်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ၶဝ်တေလႆႈငိုၼ်းပဵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။ တေႃႈလဵဝ် မႄႈသၢႆတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်တႄႉ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ၊ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႈ ယႅမ်ႈသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ၶူဝ်မၢႆ (1)
Photo by – Kengtung City/ ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တၵ်းတေလႆႈမီး ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ပၢႆးယူႇလီ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ယိုၼ်ယၼ်ၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆ ၸင်ႇ တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်း မၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆးၵေႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တင်းသွင်တီႈယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇမီးၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး။ တၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ မိူၼ် ၵၼ်။ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆၸိုင် တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး 1 ၵေႃႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ ထိုင် 15,00 ဝၢတ်ႇ။ တၢင်းၵဵင်းတုင်တႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၵၼ် 5-6 မိုၼ်ႇပျႃး။ တၢင်းၼႆႉ လူဝ်ႇမီးငိုၼ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ မီး 2,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇပၢႆ။ ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်သမ်ႉမီး 10 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း