Thursday, May 30, 2024

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝတ်း 10 ပီ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းတႃႇ 700 ဢၼ်

Must read

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝႂ် 10 ပီ ပၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးတႃႇ 700 ပၢႆၼၼ်ႉ  မီးလၵ်းထၢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆသေ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ(ယႃႉ/ၵဵပ်းသိမ်း) ၶိုၼ်းတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2023 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ 3 ၵေႃႉ ပူတ်းထွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်သေ သင်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19 ၶုၼ်ၽွင်းမိူင်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေသင်ႇၶၢႆႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Thai PBS ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်သေ ႁဵတ်းဝႂ် 10 ပီ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းထႆးတေႉတေႉမႃးႁဵတ်းသမ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းပၼ်ဝတ်း 10 ပီ ပၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 700 ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ယွၼ်းငိုၼ်း 4 မိုၼ်ႇ ထိုင် 1 သႅၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AEC อาเซียน News ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

တႃႇယိပ်းဝတ်း 10 ပီ ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆလႄႈသင် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးထင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်သေ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း