Friday, June 14, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 3 ႁႅင်ပၢႆ

Must read

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 3 ႁႅင်ပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 750 ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးႁႅမ်လူ့တၢႆ 3018 ၵေႃ့။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်1/2/2021 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင် 15911 ၵေႃ့ သေ ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း 3833 ၵေႃ့။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ၺႃတူတ်ႈတၢမ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆ့ မီး 144 ၵေႃ့ ဢၼ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁပ့်ႁွင်း(ဢႃႇမႃ့ၶၢမ်ႇ) 24 ၵေႃ့။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတီႈၺွပ်းၵုမ်းၶင်လႄႈ ၶႃႈတၢႆၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၵူၼ်းလုမ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းဢႃၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်တူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ့်ၽိုၼ့်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ(နွေဉီးတော်လှန်ရေး) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၾၢႆႇ AAPP သိုပ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၼႄဝႃႈ  ႁူဝ်ၼပ့်ဢၼ် AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ ဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶေႃႈမုလ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၼပ့်ပႃးဝႆ့ၵေႃႈတေမီး မၢင်ၽဝ်ႇ ၾၢႆႇၼွၵ်ႈတေၼမ်လိူဝ်ၼႆ့ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ယုင်ႈယၢင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးသေ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်ႊမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမီးၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ့်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၢၼ်ႇၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း