Tuesday, October 3, 2023

ယႃႈမ လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶိုၼ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၵူႈဝၼ်း  ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆလီ မီးငိုၼ်း 5 ဝၢတ်ႇၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ သူင်ႇၶၢႆၵူႈဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမ သႂ်ႇထူင်မႃး 100 မဵတ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်းသေတီႉၺွပ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉတီႈၶၢႆယႃႈမ သေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႉလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမ 7 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 490 သႅၼ်ပျႃး လႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မႄႈပႃႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်ယႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမီးၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ယႃႈမႃႉၼႆႉ မၼ်းလိူင်ႇၼႅၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၸွႆးယႃႈမႃႉသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်းသင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ငိုၼ်းထႆး 5 ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်လႆႈၼႆဢေႃႈ။ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် 500 ဝၢတ်ႇၼႆ ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  မီးငိုၼ်းတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မၼ်းၵေႃႈ လႄႇႁႃၵိၼ်ယႃႈဢေႃႈ။ လီမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ။ တေဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ် ၶႆႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ မွင်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ မဵတ်ႉသွင်မဵတ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈပဵၼ်  သႅၼ်ပၢႆပုၼ်ႉၼေႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမႃႉၼိုင်ႈမဵတ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 500 ထိုင် 700 ပျႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ယႃႈမႃႉ သႅၼ်းလီ သႅၼ်းၺၢမ်ႉသေ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ပေႃးသိုဝ်ႉတၢင်းငိုၼ်းထႆးၵေႃႈ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ 5 ဝၢတ်ႇတေႃႇထိုင် 25 ဝၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

 ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈၵတ်ႊတမိၼ်ႊ 80 ၵရႅမ်ႊ ၊ယႃႈမႃႉ 1 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ(ၼႂ်း) ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ။ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယႃႈမႃႉ 4000 မဵတ်ႉ ၊ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း ၊ ၾူၼ်းၵပ်းတူဝ် 1 လုၵ်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်လႄႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း