Thursday, April 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉသွၵ်ႈရူတ်ႉၵႃး တီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉ KTV  မိူၼ်ၼင်ႇ Happy Water လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆသႅၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း။

CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း NISSAN X-TRIIL  လမ်းၼိုင်ႈ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်း Happy Water ဢၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းမီး  7.76 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ။

- Subscription -

ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးသေ ၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈယွႆးယႅမ်းတီႈၶႃသွင်ၵေႃႉသေ သိုပ်ႇမိူဝ်းသွၵ်ႈတီႈႁိူၼ်း(ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ)လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸေႊဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈထႅင်ႈ ၽွင်ယႃႈဢီး 200 ၵရႅမ်ႊ၊ ၶႅတ်ႊတမိၼ်ႊ 609 ၵရႅမ်ႊ ၊ ယႃႈသႅၼ်း Erimin-5  သမ်ႉ 490 မဵတ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းၵၢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လၢႆလၢႆသႅၼ်း တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈႁိူၼ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢမ်လႅင်း(ၸၢႆးဢွမ်) လႄႈ ၼၢင်းတႅတ်ႉထႃးၼႅင်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢိဢိၽဵဝ်း ႁွင်ႉ သိဝ်ႉမဝ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းသေ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇႁႃထႅင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။ယႃမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႃႈၶၼ် မီး 8 ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတူဝ်းလ်ၵိၵ့် ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်လ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ဢဝ်ယႃႈမ သႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး 15000 မဵတ်ႉ (ၵိုင်ႇငိုၼ်း 75 သႅၼ်ပျႃး)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ  ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6 လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်မႃး။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းတႆး တၵ်းလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း