Monday, May 20, 2024

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ လိူၼ်လဵဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်၊ ၽၼ်းၵၼ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း၊ မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် ပၼ်ႁႃတင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးထႅင်ႈလွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵမ်းၵမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလိူၼ်လဵဝ် တီႈပွၵ်ႉ 12၊ ပွၵ်ႉ 5 လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉတၢင်းၽႄ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးတၢႆ ဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၊ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႈၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇ။

မီးၵူၼ်းလမ်းၽၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ၵၢင်ၶိုၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးသမ်ႉပေႃးမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢေႃႈ။ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပေႃးမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ ” ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇၵေႃႈၵႆႉတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း Fully Light ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁႅမ်း Golden Hill ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ လွင်ႈၶွၼ်ႇလႄႈလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ၵေႃႈမႃးယူႇ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း