Thursday, June 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း PDF လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 400 ပၢႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း PDF လႄႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင်ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 530 ၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ 2 ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

“ဝၼ်းၼၼ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 30 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်းယေး။ မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်ၽုင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ၊ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵယၢၼ်းလေး၊ ဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း 33 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ KNDF B09 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း