Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းလီလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမရ 324 လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၽူင်ႉပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယု 40 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ10 ၵမ်းပၢႆ ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း မိူင်းတၢတ်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ...

ပျီႇတူ့ၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸေႊလၢၼ့် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ 

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းဢႃးတိတ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆ့ ပျီႇတူ့သိတ့် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းၶူဝ်ၼမ့်မွၼ်း ထုင့်ၸေႈလၢၼ့် ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယိုဝ်းပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ...

သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းလဵဝ် 2 ပွၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼမ်းၼႃႈသိုၵ်း မႃးထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA   လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေၶိုၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၼၼ်ႉ မႃးတုမ်ႉၵၼ်တင်း KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

RCSS တင်း PNLO  ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တင်း PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30-31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်  ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ 2...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊမီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် ၼႂ်းပီၼႆႉၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉမီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်း ဢဝ်ၵၼ်တၢႆမႃး မွၵ်ႈ...

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img