Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵတ်းလၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊမီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် ၼႂ်းပီၼႆႉၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉမီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်း ဢဝ်ၵၼ်တၢႆမႃး မွၵ်ႈ...

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၼုင်ႈၵူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သွင်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးၵိုတ်းတီႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ   တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၼုင်ႈၵူၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႆႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်ႈပဵၼ်တႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်ၵၼ် ဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တၢၼ်းတွင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇလပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၶႃသွင်ၵေႃႉပေႃႈၸဝ်ႈလုၵ်ႈၶူၺ် တၢႆထင်တီႈ။ “ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ။မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းၶႃထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းသုမ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း လင်ၺႃးပိုတ်းယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း (ႁၢႆးႁူဝ်း) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈႁိမ်းႁွမ်း။  ၵူၼ်းႁၢႆးဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  သဵင်ၵွင်ႈလႄႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်းၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 9  ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ “ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉယိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇပွမ်းဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ ။ လႆႈယိၼ်းဝႃႈတႄႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ လမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇတူင်ႇထူင်ႇထဵဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉယိၼ်းပႃးသဵင်ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ”ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်...

PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ  သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၼ် ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလႄႈတိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်း မိူင်းပၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA- KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထုင်ႉသႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းထိုင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ  28/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း MNDAA- KIA  ယိုဝ်းၵၼ်    ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img