Tuesday, June 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သေလူႉတၢႆ တီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF တၢင်းမိူင်းပၢႆး

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ – ၽူႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-7 ဢေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၽိူဝ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵူၼ်းလူင် 2 ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆဢေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢေႃႈ ”

တီႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ သိုၵ်း PDF ၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းသ်ႂႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်း PDF ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“ၵူၼ်းသိုၵ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵွႆၼမ်ဢေႃႈ။”- လုၵ်ႈၸုမ်း PDF မိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇ PDF လႆႈၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း