Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၵုမႃႇလ ဢႃယု 14 ပီ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇ မႅင်းမႃးတွႆႇ (ထုပ်ႉ) လဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်းထႅင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 515 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၶႃပုတ်းတင်းသွင်ၶွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇ ႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ထိုင်တီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ညစျေး) ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းၸၢၼ်းသျူၼ်ႊ (စမ်းရွှင် ဟိုတယ်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸယၼ်းၵျီး (ဇယန်းကြီးကျေးရွာ) ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ...

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပႃႈပိင်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ တေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း/ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆ 3   

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆထင်တီႈ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:45 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆမၢတ်ႇၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈတူင်ႇၶျၢၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉ တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:20 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉလၢင်ႉရူတ်ႉၵႃး (အမိအိမ် ရေဆေးခုံ) ႁိမ်းသူၼ်မွၵ်ႇ...

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Denko ၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇႁိူၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇ လႄႈ လႆႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁၢၼ်ႉသႅင်ႇၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၵူဝ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ ” -ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း DENKO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 27/09/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၻႅင်ႊၵူဝ်ႉ DENKO ဢၼ်မီးတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆလၢႆလမ်း၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇလင်ဝႃႈလင်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၊ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈပၢႆႈ သမ်ႉပေႃးသုၵ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၢၼ်းၶႄၾႆးယူႇၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း CS Hotel တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလတ်း ၽၢၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း CS Hotel...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မၢႆ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မၢႆ 1 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလင် ႁူင်း ႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။   ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img