Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 13/04/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၶဵင်ႇၵႃႈဝႅၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ႁိမ်းၵွင်းမူး ယၢၼ်ႇတႅင်းဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ။ ရူတ်ႉၵႃး 3 လမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵပ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ၶၢင်ႈတၢင်း ဢဝ်တၢင်ႇထူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ် လႄႈ တႅၵ်ႈတိူဝ်ႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင် ဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ...

ၸၢႆးသိူဝ်ႈလမ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁႅမ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်

ၽူႈၸၢႆးသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းလမ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ 69 တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းသီလမ်းသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈ ၽၵ်းတူႁူင်းႁႅမ်း 69 ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႉ႞

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း တၢင်းၵႂႃႇ ၵွင်းမူးသူၺ်ႇတၵူင်ႇ(ပွမ်) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႉၵေႃႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ (မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပွႆး(လေႇလၢၼ်ႇ)...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:50 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ႁႅင်းလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁိမ်းႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ၊ သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉမေႃး၊ ၵႆႉယိုဝ်းၵၼ် ၶမ်ႈဝႃး ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းပႃ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈၵူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ႁိမ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ပွၵ်ႈၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၵႃးၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပႃး တင်းမႄႈမၢၼ်းလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉတီႈတႃႈရူတ်ႉ ၊ ၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ  ။ ႁႅင်းတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း   မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉသေ...

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမႄးၵႃ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း မႄးၵႃး လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:30 မူင်း သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 15 တင်းမူတ်း 17...

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သိၼ်ႇၽိဝ်ႇ (ဆင်ဖြူ) - မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”-...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇတူၵ်းၸႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  ၵျွၵ်ႉမႄး-မိူင်းငေႃႉ  ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း - လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img