Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၵႃးၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပႃး တင်းမႄႈမၢၼ်းလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉတီႈတႃႈရူတ်ႉ ၊ ၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ  ။ ႁႅင်းတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း   မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉသေ...

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမႄးၵႃ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း မႄးၵႃး လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:30 မူင်း သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 15 တင်းမူတ်း 17...

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သိၼ်ႇၽိဝ်ႇ (ဆင်ဖြူ) - မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”-...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇတူၵ်းၸႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  ၵျွၵ်ႉမႄး-မိူင်းငေႃႉ  ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း - လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ...

မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ယူႇၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 4 လုၵ်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ - ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG - 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိူဝ်းၼမ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် 3 လုၵ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် 3 လုၵ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ  ၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:00 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း...

ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ (ယာဉ်ထိန်းရဲ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ ထိုင် မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးလမ်းၼိုင်ႈ မႃးၵိုတ်းတီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img