Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မူႇၸေႊ

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢမ်းမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေလၢမ်းမႆႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတီႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ၽွင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈႁိမ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃးဝႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးၼႆၵေႃႈ ၶႃမၼ်းယွၵ်းယွႆလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၺ်း ။ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ။တီႈၼၼ်ႈ မီးၶွၵ်ႈဝူဝ်းဝႆႉဢေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းသေ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးမတ်ႉ 4 ၵေႃႉ လႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈ 105 လၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ပၼ်ႇတီႈမူႇၸေႊ တင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊတင်းၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈသႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉၶႃႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇသေယိုဝ်းၵွင်ႈယူႇတေႃႇထိုင်းယၢမ်းလဵဝ်(ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း) ၼႆႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် 105 လၵ်းဢေႃႈ။ သဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉလင်ၼႃႇၶႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်လႄႈၼႆဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 ၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA...

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းသႅင်ႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်၊ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ  ဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸႂ်ႉတိုဝ်းတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတင်ႈၵွင်ႈလူင် တီႈၵွင်းမိၵတႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ပႂ်ႉလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈလူင်းၵွင်း 45 ၼႂ်းပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊႁူမ်ႈၵၼ်တီႉ  ၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း  မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ် ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီႈၽၵ်းတူႈ ႁေႃၶမ်းလူင် (နန်းတော်ပေါက်) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း  လႆႈတင်း 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈငႃသေ ၸူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆဢေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းသၼ်ယႃး (လႅင်း)ၾူၼ်းလႄႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မူႇၸေႊ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်း သၢႆၾူၼ်း သၢႆဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်း တေႃႇႁႃၵၼ်။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၽႅၼ်ၼမ်ႉမၢဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ...

လိူၼ်လဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁိူၼ်းပီႈၼၢင်းၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း လႆႈႁၼ် တိူၵ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတူၺ်းၼႂ်း CCTV လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶီႇ...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 ဝၼ်း 27 ထိုင် 30 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 60 တီႈသေ တီႉလႆႈပႃး ၶႃႈသိုၵ်း 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ပီၼွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး...

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်လိုဝ်းယူႇတီႈမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ BPLA  ဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ တပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢၼ်ႈ BPLA ( ဗမာပြည်သူ့ လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော်) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၼႆႉ BPLA ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽႄႈယူႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ် ပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ BPLA ဢၼ်ၽႄႈဝႆႉယူႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်လွတ်ႇ(ရေခဲချောင်း)ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်လွတ်ႇ (ရေခဲချောင်း) တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်လွတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ၸႄႊဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်လွတ်ႇၼႆႉ မႃးၶၢႆတၢင်းၼႆႉယူႇတႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ။မိုတ်ႈတႄႉဢမ်ႇမိုတ်ႈမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။မၼ်း လုၵ်ႉမႃးတၢင်း 105 လၵ်းပုၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ” -...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထိုင်တၢႆ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ  ၵႂႃႇလႄႇႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸွမ်းၵၼ်သေ သူႇ / ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ် ထိုင်တီႈ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ V-8 KTV  ဢၼ်မီးတၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ(သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ)  ၵႂႃႇသူႇ/ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၼုမ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တၢႆ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမူႇၸေႊလၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလၵ်ႉထႅင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img