Thursday, March 23, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မူႇၸေႊ

ယိင်းသၢဝ်ႇဢွၼ်ႇ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်းဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၶႃႁၢၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ်

ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းတိုၵ်းဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ၶႃႁၢၵ်းတင်သွင်ၾၢႆႇ  လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2023 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်းဢၢၼ်းၶႃႈ တူဝ်တၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၢႆသေ ငဝ်ႈၶႃႁၢၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼလူင်းလႃႉ မူႇၸေႊ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼလူင်းလႃႉ မူႇၸေႊ(နှလုံးလှ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်မၢဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸႄႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း နှလုံးလှ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼႃႇၼေႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႈ။ သမ့်တေမႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလုၺ်းၼမ့်ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ယူႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး ဢႃယု 28 ပီ ယူႇပွၵ့် 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ ၼၢင်းဢေတႄး...

ၵႃး- ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းမူႇၸေႊ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၺႃးတီႉပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 10 ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ့်ၵၢတ်ႇ၊တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈမႄႈၶဝ် တိုၵ့်တေၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇဢေႃႈၼၼ့်။မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ့်ၸုၵ်းပႂ်ႉတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇဢေႃႈ။မႄႈၶဝ် ႁွင့်ႁွင့်သႅၼ်ႇသႅၼ်ႇယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ” - ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ်တီႈမူႇၸေႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် ပွၵ့်ၵွင်းမူးလွႆ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇၶႄၾႆးဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “  မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းမႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်း ၶၢတ်ႈႁွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း။ ၶတ်းသေႃးႁွင်ႈဝႆႉလႄႈၶႄၾႆးယၢပ်ႇၼႃႇ ။ လၢမ်းမႆႈတင်း 6 ႁွင်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁိမ်းႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2022 ႁၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူ့ၸိုဝ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ တၢႆဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မူႇၸေႊ(နှလုံးလှ လူမှုကူညီရေး) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆယူႇတီႈၶႅပ်ႇတၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပုၼ့်ဢေႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း (မြို့ပတ်လမ်း)ဝဵင်းၼၼ့်ယဝ့်။ တီႈတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။...

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵၢင်တၢင်း

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၸွမ်းလင်သေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၵၢင်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း - မူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ   ၵူဝ်ႇၽူၼ်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၸွမ်းတၢင်းလင် မၼ်းၸၢႆးသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင် ထိုင်တီႈလုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈပေႃးႁၵ်း

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼမ်မႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵျေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 30 ပီ ၺႃးထုပ့်ပေႃ့သေၸူၼ်ဢဝ်ၾူၼ်းလႄႈငိုၼ်းၵႂႃႇလႄႈ လုပ်ႈၶီႈၶၢင်ႁၵ်းသိၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မျိၼ့်မျၢတ်ႉပႃႇရမီႇ ၸွႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ...

ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ၊ သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉမေႃး၊ ၵႆႉယိုဝ်းၵၼ် ၶမ်ႈဝႃး ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းပႃ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈၵူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ႁိမ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ပွၵ်ႈၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA...

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈဝႂ်တီႈလိၼ်

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် (မြေဂရမ်) ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022     ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ၼႂ်းႁိူၼ်း မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ်လိုမ်းတူဝ်  8 ဝၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 လိူၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း၊ တႃႇတေယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႃႇထုၼ်း  ပႃႈမွၼ်းၸိင်ႇ  ယူႇဝဵင်းသီႇပေႃ့။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ( မြင့်မြတ်ပါရမီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img