Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းသူႈ

ဢွၼ်ႇယိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးမေႃသွၼ်ပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉတိုၵ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ယူႇယင်းပႆႇၶႅၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၶူးသွၼ်ပေႃႉထိုင်တီႈၼႃႈၵႂ်ႈတႃၵမ်ႇၼၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးသွၼ်ယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႆသေ ပေႃႉႁႅမ်ထိုင်တီႈ ၼႃႈၵႂ်ႈတႃသွမ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ထိုင်တီႈလႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸင်ႇႁႃလူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၸဵပ်းၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ ၵူဝ်ႁႄဢမ်ႇပႆႇႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “တလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ်ပႅတ်ႈ။...

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း 300 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 10...

ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းလွႆလႅမ်  ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင် ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၊...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်း

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈ ပၢႆၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ  လွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵေႃႈ ယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၵၼ်တင်း SSPP ၵေႃႈယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022  မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ မိူင်းသူႈၵူႈဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယမၶ သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈႁႅင်း

တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸီႉသင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရလၶ ၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ...

SSPP တွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇထွႆ တပ်ႉ 3 တီႈၼႂ်းမိူင်းသူႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွၼ်ၼၼ်ႉ SSPP  တိုၼ်း ဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၸွမ် သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ    တပ်ႉ 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတပ်ႉ တီႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ မၢၼ်ႈပဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ တၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသူႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်ႉယၢၼ်း - မိူင်းသူႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵႃး ၸၢႆးသီႇႁႃႉလႄႈ ၼၢင်းသႅင်လူႇ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၊ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးပၢင်သဝ်း SSPP တၢင်းမိူင်းသူႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းလွႆၼၢႆး - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး လင်ႁိူၼ်း 10 လင်ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတီႈလွႆၼၢႆး - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ပွတ်း SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း တၢင်းပွတ်းလွႆၼၢႆး၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊   ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ   ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တဵမ်လမ်းလူတ်ႉသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။  လွႆၼၢႆးၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၊ မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႃးသွင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တီႈပၢင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၾၢႆႇ ၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁႅၼ်းသွမ်း၊ ၵႃႈၵေႃႇၶုမ်သၢင်းၶႅင်း ၼႆ သေတႃႉ တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင် သေပျႃး။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း  ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵၢင် ဝၢၼ်ႈလူင်...

ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သေႃးၽိတ မိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်မိူင်းသူႈ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် မိူင်းသူႈဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတပႄးတၵႃႇ တေၸတ်းပၢင် ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိ ၸႃႇပၼ  ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽတ်းဝူင်ႈၼႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ။ သြႃႇ ၸဝ်ႈလူင်ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 84 ပီ ဝႃႇသႃ 24...

Latest news

- Advertisement -spot_img