Monday, July 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႃးသွင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းသင်

Must read

ပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တီႈပၢင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၾၢႆႇ ၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁႅၼ်းသွမ်း၊ ၵႃႈၵေႃႇၶုမ်သၢင်းၶႅင်း ၼႆ သေတႃႉ တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင် သေပျႃး။

ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 149 ၽႃႇၺႃးသေလူႉတၢႆ

ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း  ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵၢင် ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈ 29/1/2022 ။ ၼႂ်းဝၼ်း ပူၼ်ႉတူဝ် ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ် ဝႃႈ တေမႃးၸွႆႈၵႃႈႁႅၼ်းသွၼ်း၊ ၵႃႈၶုမ်မၼ်းၸၢႆး – ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ႁႅၼ်းတၢၼ်းသွမ်း တၢင် တူဝ်၊ ၵေႃႇၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈသၢင်းၶႅင်းယဝ်ႉ တင်းမူတ်းသဵင်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပၢႆ သေတႃႉ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈ ထႅမ်သင်ပၼ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်။

- Subscription -

ၼၢင်းႁွမ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႆႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းသင် သေဢိတ်းၶႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ တေၸွႆႈပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆဝႃႇ။ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တင်းမူတ်း ၼႂ်းပၢင်သွမ်း ၶုမ်မၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် တီႈႁိူၼ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇပူၼ်ႉတူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ/ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းၼႆႉ ဢႃႇယုမီး 28 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 မိူင်းသူႈ မီးလုၵ်ႈယိင်း ႁူမ်ႈၵိုၵ်းၼၢင်းႁွမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈ 3 ၶူပ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း မၼ်းၸၢႆး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ပီႈၼေႃႇၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႃးမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇမၼ်းႁႃ လဵင်ႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢေးလူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူဝ်မၼ်းၼႃႈလဵၵ်ႉ မီးၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵမ်ႉ ၸွႆႈမၼ်း။ မိူဝ်ႈမီးပေႃႈမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈလႆႈသင် ပေႃႈမၼ်းသိုဝ်ႉပၼ် ႁႃပၼ်ဢေႃႈ။ ႁႃးမႄႈလုၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်ၶႃႈ”- ၼၢင်းႁွမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽႃႇၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ လူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ(တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်) ႁေႃႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈ ၽွင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇ၊ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁေႃႈဝႆး တမ်ၽႃႇလၢၵ်ႈဢဝ် တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၵႆမွၵ်ႈ 15 ထတ်း/ ပေႇ။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေ သိုပ်ႇႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈတပ်ႉၶလယ 149  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းလူ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း