Friday, March 31, 2023

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ မိူင်းသူႈၵူႈဝၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယမၶ သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်တီႈမိူင်းသူႈ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ  ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း မႃးပၼ်ႇတၢင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ႁၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 60 လမ်းပၢႆ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းထႅင်ႈလၢႆလမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  သူင်ႇလိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇထွႆထွၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းတီႈမိူင်းသူႈၼႆမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ  သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလတ်းမိူင်းသူႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းSSPP တူင်ႉၼိုင် ၵူႈဝၼ်း။  သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းတင်းလိၼ် သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ပၼ်ႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသူႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်တီႈမိူင်းသူႈ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်း မိူင်းသူႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးၵမ်ႈၼမ်တႄႉ မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8-9 မူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမႃး။ ယၢမ်း လဵဝ် တႃႇတေၵႂႃႇတေမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ လႆႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ႁႃၵိၼ် ႁႃၶၢႆၽၵ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆမႃး မီးပၼ်ႁႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP/SSA  ႁႂ်ႈထွႆပၼ်တပ်ႉ 3 ဢၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉမႃး လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉ ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ  ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႅမ်ႈ လိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ပၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း