Sunday, May 26, 2024

ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သေႃးၽိတ မိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်မိူင်းသူႈ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သဵင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် မိူင်းသူႈဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတပႄးတၵႃႇ တေၸတ်းပၢင် ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိ ၸႃႇပၼ  ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽတ်းဝူင်ႈၼႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ။

Photo: SHAN/ ၶၢပ်ႈတူဝ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သေႃးၽိတ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် မိူင်းသူႈ

သြႃႇ ၸဝ်ႈလူင်ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 84 ပီ ဝႃႇသႃ 24 ဝႃႇ  ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 16/3/2022 လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လိူၼ် 4 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် 10 ၶမ်ႈ မီးပၢင် တြႃးၵူႈၶမ်ႈ။ ပေႃး 11 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 27/3/2022 )ၼႆႉ  တေပၢင်းၸဝ်ႈႁဝ်းလူင်းၵျွင်းၼိၵ်ႉပၢၼ်ႇ။ ပေႃး 13 ၶမ်ႈမႃး တေႁေႃးလိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ။ 15 ၶမ်ႈသမ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း တေသၢင်းၵဵဝ်ႇတၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆး။  တေပၢင်းၽဝ်ႇတဝ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၵေႃႇထႃႇပၼႃႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၵတ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇ သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇ ၊ တေၸတ်းႁဵတ်းမွၵ်ႈပၢၼ်ၵၢင်ၵူၺ်း ၊ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်  လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈသၢင်းၵဵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၸမ်ၵႆတင်းဝတ်ႉႁူမ်ႈ ယဵၼ်ၼႆႉ တေမီးႁိမ်းတၢင်းလူင် ၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉလႄႈ  တေမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ  ၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈၵူၺ်း။   တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်း ပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1939 တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢေႃးလႄႈ ပႃႈၶမ်းလႅင်။ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ပဵၼ်ရႁၢၼ်း တီႈဝတ်ႉလူင် ဝိႁၢရ် မိူင်းငေႃႉသေ တႄႇႁေႃးတြႃးမႃး ၽွင်းဢႃယု 23 ပီ။

ၸဝ်ႈသြႃႇ ႁေႃးထမ်းတြႃးၶႅမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁူႉၼမ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃး။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 40 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပဵၼ်ၽဝၵူၼ်းႁိူၼ်း  ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ။  ထိုင် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီ ၸင်ႇၶိုၼ်းၼုင်ႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းသေ သိုပ်ႇၼႄတြႃးႁေႃးထမ်း ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃမႃး  တေႃႇပေႃးလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း