Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းသူႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းသူႈတၢႆ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း လွင်ႈၶဝ် ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်း ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ပွၵ်ႉ 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလႆႈ 6 ဝၼ်းၵေႃႈ ပႆႇသၢႆႈတႅၼ်းသင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ႁေႃႈၵႃး ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆ လႆႈ 6 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သေတႃႉ ပႆႇမႃးၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသင် တီႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 28 ပီ ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်တၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်...

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 149 မိူင်းသူႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 149 (တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်) လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇတမ်ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး...

SSPP ဝႃႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် သၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ

တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းမႆႈမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁွမ်ႁႅင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 100 ၵေႃႉပၢႆ - လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ -“တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေ ၸုၵ်း မၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ -- ၵႃႈတေလႆႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် - ၶူဝ်လမ် - ၼမ်ႉၸၢင် -...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸွႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပႃႇတီႇ တႃႇဢွင်ႇပေႉ၊ ဢၼ်မႃး မီး ယၢင်းလမ်...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ...

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းၾၢႆႇလဝၵ လူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင်။ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလႆႊ 2020 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း /မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)။...

ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းတၢတ်ႇႁၢႆးပႃၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတၢတ်ႇႁၢႆးပႃသေ တူၵ်းၼမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/04/2018 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတႆႇၼိူဝ်တၢတ်ႇလႄႈ ပလၢတ်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉ/...

Latest news

- Advertisement -spot_img