Saturday, June 22, 2024

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း

Must read

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸွႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းသူႈ/ မုၵ်ႉၾုင်ရူတ်ႉၵႃး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမိူဝ်ႈ 15/10/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပႃႇတီႇ တႃႇဢွင်ႇပေႉ၊ ဢၼ်မႃး မီး ယၢင်းလမ် ယၢင်းလၢႆး လွႆ လႃးႁူႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းမႃး၊ ၸၢဝ်းတႆး ၵေႃႈပႃးလၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ။  ႁူမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၼႃႈလုမ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (ပွၵ်ႉ 2) ဝဵင်းမိူင်းသူႈယဝ်ႉ ၶီႇၵႃး/ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်တႅဝ်းယၢဝ်းလူင်သေ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း လဵပ်ႈပၼ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးဢုင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ၶဝ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈယဝ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပႃးမိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလမ်၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆ၊ ပီႈၼွင်ႉလီႉသေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း/ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ သေ ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉပၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းၵေႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းယၢင်း၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆၵေႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းလွႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵႃးမီးႁိမ်းပၢၵ်ႇၸမ်ၸမ်၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးမွၵ်ႈသၢဝ်း၊ ၵူၼ်းၶီႇၵႃး ၵမ်ႈၼမ်၊ ၼႂ်းၵႃးၼိုင်ႈလမ်း မၢင်လမ်းမီး 3 ၵေႃႉ၊ မၢင်လမ်းမီး 4 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပၼ်ႇ လဵပ်ႈဝဵင်း၊ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း တၢင်းမိူင်းဢွတ်ႇ ယဝ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၶိုၼ်း၊ သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း တူၵ်းဝဵင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵႃႈႁိူဝ်ႉၵႃႈယၢပ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းမႃးလဵပ်ႈဝဵင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၸၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႉႁႃႈႁဵင်ၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လဵင်ႉပႃးၶဝ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈတႃႇ သေဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈပႃႇတီႇၶႃႈဢေႃႈ”  – ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းသူႈ/ မုၵ်ႉၾုင်ရူတ်ႉၵႃး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမိူဝ်ႈ 15/10/2020

ၸိူဝ်းလႆႈမႃးၸွႆႈႁူမ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃယႃႉ (ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလမ်) ဢိူင်ႇၽႃယႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင် (ပီႈၼွင်ႉလွႆ) ဢိူင်ႇႁူဝ်သႅင်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢွတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝၢႆ ဢိူင်ႇၼႃးဝၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇ ၾူၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈတႄႉ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 5 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ် 1.ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ 2.ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ 3.ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ (USDP) ၊ 4.ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢိၵ်ႇ 5.ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း