Saturday, May 25, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။

Photo by – CCDAC Myanmar/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း

ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈဢႆႊသ် ICE တေမီးၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 1,600 လၢၼ်ႉပျႃး။

- Subscription -

ယႃႈ ICE ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႉလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇၵျေႃႇသၢၼ်း ဢႃယု 47 ပီ ။ မွင်ႇၵျေႃႇသၢၼ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင် ပဵၼ် လၢဝ်သႅင် ဢႃႇယု မီး 28 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ်တီႈၵူၼ်းတေႃႉ သူင်ႇၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇလၢမ်းတီႉၸဝ်ႈ ၶွင်ယႃႈ ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ တီႉလႆႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 14.3 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမႃႉ 16,000 မဵတ်ႉ တင်းမူတ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း