Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလႆႈ 6 ဝၼ်းၵေႃႈ ပႆႇသၢႆႈတႅၼ်းသင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ႁေႃႈၵႃး ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆ လႆႈ 6 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သေတႃႉ ပႆႇမႃးၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသင် တီႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်။

Photo Credit to Owner- ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇသေလႄႈလႆႈလူႉတၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2022

ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 28 ပီ ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်တၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၸွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ၼႆႉ ပေႃးလူဝ်ႇႁႅၼ်း သွမ်း 7 သေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈ သၢႆႈတႅၼ်းၵၢၼ်တၢႆ သင်သေပႅၵ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ဝႃႈတေၸွႆႈၵႃႈႁႅၼ်းတၢၼ်းပၢင်သွမ်းလႄႈ ၵႃႈၶုမ်ၼႆၶႃႈ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်မႃးၸွႆႈသင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ (တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်) ၽႃႇ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပၢင်ၶႅၵ်ႇ၊ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈဝႆး တမ်ၽႃႇလၢၵ်ႈဢဝ်တူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၵႆမွၵ်ႈ 15 ထတ်း။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေ သိုပ်ႇႁေႃႈၶဝ်ႈ တပ်ႉၶလယ 149 ၵႂႃႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်း လုမ်းလႃးၶၢပ်ႇတူဝ် မၼ်းၸၢႆး တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 3 ၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ။

ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ/ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းၼႆႉ ဢႃႇယုမီး 28 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 မိူင်းသူႈ။ မီးလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉလႆႈ 2 ၶူပ်ႇၵူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႃလဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း လုၵ်ႈမေး။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း