Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး လင်ႁိူၼ်း 10 လင်ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

Image: CJ/ ၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း မိူင်းသူႈ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတီႈလွႆၼၢႆး – မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၾၢႆႇလႂ် ပႆႇထွႆ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉမႆႈၸႂ်  ၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်း ဝဵင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႉပႂ်ႉလႆႈ ၶဝ်တေယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်လႄႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ဢိုပ်းၶဝ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး – မၢၼ်ႈဝဵင်းဢမ်ႇပေႃးၼမ်ပဵင်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း ၵႂႃႇၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ်ထွႆ ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသေဢိတ်း၊ တိုၵ်ႉမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉၼၼ်ႉ တီႈတပ်ႉလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈ။ ဢၼ် ၸႂ်ႉထွႆသမ်ႉ မီး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်း တီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇ SSPP တႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း