Sunday, May 26, 2024

SSPP တွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇထွႆ တပ်ႉ 3 တီႈၼႂ်းမိူင်းသူႈ

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွၼ်ၼၼ်ႉ SSPP  တိုၼ်း ဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

SSPP SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၸွမ် သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ    တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တိုၼ်း တေဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ႁဝ်းတႅမ်ႈ လိၵ်ႈပွင်ႇၶဝ်ဝႃႈ ဢိင် ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ တႃႇတေထွႆတပ်ႉၼႆႉ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်တပ်ႉဢၼ် ႁဝ်းယူႇမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် သေဢမ်ႇၵႃး  မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် ပၼ်ႁႃသုၵ်ႉၸွမ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလႄႈ   ႁဝ်း ၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ   ၸုမ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ႁူပ်ႉထူပ်း SSPP ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ႁႂ်ႈ SSPP ထွႆထွၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း 3 တပ်ႉဢွၵ်ႇမိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ တဵမ် 7 ဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20   SSPP တွပ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉသေ ၽိုၼ်မိူၼ်သမ်ႉသူင်ႇၸူး  တိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်ပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

“ဝၢႆးသေ ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ယူႇတီႈတိူင်းသိုၵ်းယလၶၶဝ် ပွင်ႇမႃး ၸူးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဝႃႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇယူဝ်ႉၼႆဝႃႇ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တီႈလွႆၼၢႆးလႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇတႄႇငဝ်ႈသၢင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၸူးဢွၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ SSPP/SSA  ထွႆ 3 တပ်ႉၼႆႉ မႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း 4 ၵမ်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉထွႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း