Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တဵမ်လမ်းလူတ်ႉသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။  လွႆၼၢႆးၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၊ မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ၶိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းလွႆၼၢႆး။  တၢင်ႇၶိူင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း တဵမ်လမ်းၵႃး ၊ မၢင်လမ်း ဢဝ်ၽႃႈယၢင် သုမ်ႇဝႆႉသေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ။ ပေႃးပွၵ်ႈမႃးသမ်ႉ ၵႃးပဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈၼေႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်တႄႉ။ ၶဝ်တိုၼ်းလိူၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၊ မွတ်ႇၾႆးၵႃးသေ ဢေႃႈ။ မၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈၽွင်း ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

 တၢင်းထုင်ႉလွႆၼၢႆး မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ယူႇႁိမ်းၵၼ်ဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၢႆဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇထုင်ႉၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း   ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်း ၶဝ်ႈဝဵင်း ယူႇၸွမ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းဝႆႉ ထႃႈ ၵေႃႈမီး  ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆးတင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉ SSPP တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၶူဝ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉ။   ပႆႇဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃႈ  ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမႆႈၸႂ် ၾၢင်ႉယူႇ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးတႄႉ  တေၸၢင်ႈပၢႆႈငၢႆႈ ”- ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ် 3 တပ်ႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈ လႄႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း