Sunday, March 26, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးပၢင်သဝ်း SSPP တၢင်းမိူင်းသူႈ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Image: ႁၢင်ႈၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းလွႆၼၢႆး – မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸူးမိူင်းသူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း – 12 မူင်းၼႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃးသွင်ဝၼ်းၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ဢဝ်တီႈယူႇ ၾၢႆႇၼႆႉလွႆၼၢႆးၼႆႉတင်းၼမ်။ ငဝ်းလၢႆးတႄႉ လႅပ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတေတႅၵ်ႇယူႇ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇလူင်းၼႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။

“တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈၵဵၵ်ႉမိူင်းဢွတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁႅင်းၼႃႇ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် တေၵႂႃႇ ႁဵတ်း သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် 3-4 ဝၼ်း 1 ပွၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလွႆၼၢႆး – မၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 7-8 မူင်းၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ   ဢမ်ႇမီးႁတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၊ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈ ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2022 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈ  ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈထွႆထွၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမႃးၼႆႉ မီးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ။  တီႈလႂ်လီ၊ တီႈလႂ်ၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႁိမ်ဢဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ဢမ်ႇၵႃး ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉၼႆႉပဵၼ် တီႈတပ်ႉလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈ။ ဢၼ် ၸႂ်ႉထွႆၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း တေမီး 4 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း