Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

Must read

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ပွတ်း SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း တၢင်းပွတ်းလွႆၼၢႆး၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊   ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ   ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ။

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ   ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်  သဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇ  ယွၼ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈထႅင်ႈသေ ၵူဝ်လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉတေႃႉၵူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း  ဝၼ်း 4-5 လမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅၼ်ႈဝၼ်းလႂ် 1 ပွၵ်ႈ။ ပေႃးပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးပဝ်ႇလၢႆလၢႆ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၢႆမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈၶဝ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅၵ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပၢႆႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ  ၵူဝ်လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵႃး ၶိုၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵေႃႈႁႅင်းသိုၵ်းပႆလတ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်    လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႉယၢၼ်း မႃးမိူင်းၵၢဝ်သေၶိုၼ်ႈမိူင်းသူႈၵေႃႈ မီး ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတွင်း – မိူင်းပၼ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူး   မိူင်းသူႈမွၵ်ႈၵႃး 5-6 လမ်း၊  ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဵမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပေႃးတဵမ်လမ်းရူတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတွင်း – မိူင်းပၼ်ႇမႃး 5-6 လမ်း တဵမ်လမ်းၵႃး ၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်ႁဵင် လႅပ်ႈမုင်ႈၸူးတၢင်းၵႃလီႉ – မိူင်းၸၢင်သေ ၶိုၼ်ႈၸူးမိူင်းသူႈ ။ ၶၢႆႉတပ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆထွၼ်တပ်ႉဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10 သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ် 3 တပ်ႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈ လႄႈ တီႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း