Monday, June 17, 2024

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1 ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ တေလႆႈၽိုၵ်း 1 ၸုပ်ႈ 15 ဝၼ်း ၊ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈၼႃႈလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ။

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 1 ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း။ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းၼႃးလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉပုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆၶႃႈဝႃႈ 1 ဢိူင်ႇလႂ် 5 ၵေႃႉ ႁိုင်တႃႇ 15 ဝၼ်း။ ပေႃးၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပေႃး သွၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိုၼ်း ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ မီး 2-3 ဢိူင်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈႁိူၼ်းလုင်းၵၢင်ႉ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ။ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ လူဝ်ႇလူင်းၼႃးၶႃႈၼႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယွၼ်းၼွမ်း ၼၼ်ႉ PNO ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ဝၢၼ်ႈလႂ်ဢမ်ႇမႃးၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမၼ်းမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈတၢင်းမႃးၸိုင် PNO တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ် -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉၾၢႆႇသိုၵ်း PNO ၶဝ်သေ ႁဝ်းဝႃႈ လွင်ႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈသႂ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၼၼ်ႉတႄႉ တေသႂ်ႇပၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃး တၢင်းၾၢႆႇ PNO ၶဝ်ဝႃႈ လႆႈယူႇ ပေႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူပဵၼ်ၵႂႃႇ သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 မႃးၼႆႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လွင်းလႄႈ တူၼ်ႈတီး ၊ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၵဵပ်းၶဝ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းပၼ် တႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်း ။  

ၸိူဝ်းလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ပၼ်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 4 /7/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင်ၶဝ်    ၸဝ်ႈပီႇတႃႇထုၼ်းၼႆၢႇ လႄႈ ပူဝ်ႇမူးတဵင်းၽေႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈလူင် ဢိူင်ႇပၢင်တုၼ်ႇ (ၵျွၵ်ႉတလူင်းၵျီးမဵဝ်ႉၼႄႇၶႂႆၢး )ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ။ သင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ   ၵႂႃႇၵႃႈၼႄ -ဝႃႈၼႆ။   

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ဝၢၼ်ႈတႆး ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်ႇၵႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈၶႃႈ။   ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင် ၶဝ်ၶႃႈလူး ”-ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸဵမ်ၸၢဝ်းပဢူဝ်း၊ ၸၢဝ်းတႆးလႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း