Tuesday, May 21, 2024

ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းလွႆလႅမ်  ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ – ၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼႃးႁၢမ်းပီၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တီႈၼိုင်ႈ

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင် ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ – ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၊ မၢင်ၵေႃႉ ပွႆႇႁၢမ်း/ ပွႆႇပႅတ်ႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေးလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး တင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ပေႃး ယဵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး။ မၢင်ၵေႃႉ ပွႆႇပႅတ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆး ပွႆႇႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁၢမ်းပႅတ်ႈ မီးတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ။ ဢၼ်ယၢပ်ႇတီႈ သုတ်းႁႅင်းသမ်ႉ လွင်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇၵၼ်လႆႈသေပၢႆႈ။ ၽိူဝ်လိူဝ်ႁႃ ၵိၼ်ယၢပ်ႇ သမ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းၵူၼ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ  ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ  ၵူၺ်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း မူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈတႄႉ တႆးတေႃႇတႆး တေလီၵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ငိူၼ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈၵူၺ်း”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  တင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  တၢင်းမိူင်းထႆးမူတ်း။

“တီႈမိူင်းသူႈၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ် တႄႉၼမ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ တေႃႇၼင်ႇၶႃႈႁဝ်း တႃႉၶႂ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင် ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ သၢပ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးယဵၼ်လူင်ဝႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပူင်းၸမ် 50,000 ပျႃး။ ၵူႈပွၵ်ႈ 20,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် မွၵ်ႈ 90,000 ပျႃး ၵူႈပွၵ်ႈ 32,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး၊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း