Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr....

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢွင်ႇပေႉ/ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတေမႃးၼႆႉ မီးသိပ်းပၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ။ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်း 2 ၵေႃႉ၊ 49 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉ တင်းမူတ်းမီး 98 ၵေႃႉ၊...

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ မီး 42 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 129 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ပႃး 36 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇဢွင်ႇပေႉသမ်ႉမီး 13...

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။...

ၽူႈဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 6 မိူင်းတႆး လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်း ၽူႈပၼ်သဵင်

ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020 ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020  ဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ...

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉထႅင်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 2 တီႈၼင်ႈ လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၼမ် ၼမ်းဝႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထွမ်ႇၶႅပ်းသဵင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵႂႃႇတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉတႄႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ပဵၼ်  ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပီၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတႆး ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈသိုပ်ႇၼိုင်ႈပၢၼ်။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉမီးပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းသေဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  လႆႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်  ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇမူဝ်း ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း 4 တီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼင်ႈတေႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ။   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်  ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ပဵၼ်...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈၶႅပ်းမႄး လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်းတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉတင်းသီႇတီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ဢိၵ်ႇသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၶွင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းၶႂၼ်ဝႆႉဝႃႈ “တႃႇသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ် ၽွမ်ႉသဵင်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်”...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈသဵင်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊...

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း သွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်သိူဝ်တိုၵ်ႉၼမ်းၼမ်ဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သၢင်ႇသီႈလႆႈ 3,820 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 7,787 ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း သၢင်ႇသီႈလႆႈ 5,075 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 9,491...

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် -SNLD လၢတ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ၊ သင်ဝႃႈဢွင်ႇပေႉၸိုင်တေၸႅၵ်ႇမႅင်ႈတီႈၼင်ႈၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉမီး ဢူးတၢၼ်းထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img