Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ။မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ။ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈတီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇၼိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၶႅပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း (ဢူၵ်ႉၵႃႇ) လႆႈၶႅပ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် 8575 ၶႅပ်း၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1653 ၶႅပ်း၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈ 1023 ၶႅပ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ31/7/2018 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိပ်းပၢႆသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၼမ်ႉၵိၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သၢမ်သႅၼ်ပျႃး- ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်။...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပူၵ်းပၢႆႉလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ

ပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပၢႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ဝၼ်းတီႈ 7 – 8 /5/2018 ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၸၢႆးဢူင်းၵျေႃႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းမိတ်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ၸတ်းပၢင်ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၵႂႃႇ။ ဢၼ်လႆႈပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ မီး ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇသႅင်၊...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:55 ၸၢႆးသုမ်လဵၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢႃယု 48 ပီ လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႉမၢႆ 2 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ။ ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img